EOI Goya English Department

  Sobre esta web

Contest - News

point Entrega de premios: 2008, April 25 Photos

point Entrega de premios: 2008, April 25 Selection of comments

point Para textos premiados 2008, ver barra de navegación a la izquierda

point Vídeos External Link de discusiones en clase en torno a la novela

point Cartel en español * Poster in English

point Convocatoria 2007-2008 I Concurso de Lectura Crítica External Link

Cartel